Fair en Groen

Op 19 juli 2009 kreeg de Vierhovenkerk als eerste kerk van Nederland de titel Fair Trade kerk. 
De Vierhovenkerk heeft een lange traditie met Fair Trade en duurzaamheid. Al sinds de jaren tachtig hebben we maandelijks verkoop van Fair Trade producten in de kerk, er zijn diverse duurzaamheidsprojecten (zoals Keep Cool) geweest en wordt er regelmatig aandacht besteed aan deze onderwerpen tijdens de Soos of andere gemeente-brede activiteiten.

Om Fair Trade kerk te worden moet je aan een aantal eisen voldoen. Het meest volledige overzicht is te vinden op www.fairtradegemeenten.nl

De Fair en Groen werkgroep werd origineel opgericht om de activiteiten rondom de Fair Trade kerk vorm te geven. In de loop van de tijd kwamen we erachter dat Fair Trade soms vragen oproept die op het raakvlak met Duurzame Ontwikkeling komen. Omdat we ook daaraan niet zomaar voorbij willen gaan, hebben we ook duurzaamheid op onze agenda gezet. 

In het Protestants Kerkblad Delft vindt u regelmatig een bijdrage van onze groep over een onderwerp dat ons bezig houdt en hoe u daar in uw eigen situatie, thuis of op het werk, direct mee aan de slag kunt. Houdt dus ook het kerkblad in de gaten. 
De stukjes worden ook op deze pagina gepresenteerd, zie Artikelen Protestants Kerkblad Delft.

Waar focussen we op?

De twee focuspunten van de Fair en Groen groep zijn, niet verrassend, Fair Trade en duurzaamheid. 

Als Fair Trade kerk is het bekend maken van de gemeenteleden met Fair Trade en de bijbehorende producten, een van onze belangrijkste taken. Fair Trade is een handelmanier waarop er, door middel van onder ander prijsgaranties, een eerlijke prijs betaald wordt voor producten die van ver komen. Bekende voorbeelden zijn koffie, chocolade en fruit (sinaasappels en ananas bijvoorbeeld). Binnen het principe van Fair Trade wordt er echter ook breder gekeken: is er de mogelijkheid tot opleiding, hoe is de algehele bedrijfsvoering, kan het bedrijf een lagere ecologische impact op zijn omgeving krijgen? Tezamen met de langdurige band die de Fair Trade handelaren en hun toeleveranciers aangaan, geeft dit de mogelijkheid tot een stabiele woon/werksituatie in een locale gemeenschap en een hoopvol toekomstperspectief.
 
Tijdens de vergaderingen die we in het seizoen 2009-2010 gehad hebben, kwamen we er echter telkens weer achter dat je door alleen naar Fair Trade te kijken eigenlijk een aantal andere belangrijke aspecten uit het oog verliest. De voornaamste daarvan is duurzaamheid. 
Met duurzaamheid bedoelen we vaak duurzame ontwikkeling, maar het begrip is dusdanig breed dat je er veel kanten mee op kan. De bijtende kant van duurzaamheid en Fair Trade ligt vaak op het gebied van "ecologische verantwoording" van een bepaald product: als je een Fair Trade sinaasappel uit Guatamala naar Nederland haalt met de boot, is dat een stuk schadelijker dan een sinaasappel die uit Spanje wordt gehaald. Wat is dan de verantwoorde keuze?

Het doel

We zien onze taak voornamelijk als het informeren en activeren van gemeenteleden. Ons belangrijkste doel is dan ook dat we willen dat iedereen in staat is een goede afweging te maken bij de product die hij of zij koopt. Denk maar aan het voorbeeld van de sinaasappel: er is geen goed of beter antwoord, maar het is wel belangrijk om te weten wat er speelt om een afweging te kunnen maken.

Bij de aanschaf van producten of diensten speelt niet alleen duurzaamheid of Fair Trade een rol, maar juist ook simpele dingen als "Is het lekker?", "Is het mooi?" of "Past het bij mij/ons?" en "Wat kost het?". We kunnen deze keuze niet voor anderen maken en hebben ook absoluut niet de illusie dat we ooit allemaal alleen nog maar Fair Trade producten kopen. 
Maar met je keuze kun je wel een signaal afgeven: ik maak nu de bewuste keuze om pak biologische melk te kopen, een stuk biologisch vlees of een Fair Trade chocoladereep. Ik, als consument, vind het belangrijk dat de producten letten op hoe ze zaken doen, hoe er wordt omgegaan met de aarde, de dieren en de mensen die aan het product meewerken. Misschien koop ik dit pak melk, dit stuk vlees of deze reep maar 1x per week, want meer geld kan ik er niet aan uitgeven, maar ik schaar me wel achter het gedachtengoed.

Het maken van die bewuste, wel overwogen keuze, is het doel dat wij als Fair en Groen groep nastreven. Dat kun je ook zien aan de activiteiten die we ontplooien, zie ook Wapenfeiten F&G.