ZWO-commissie


Zending (het wereldwijd verkondigen van het evangelie) en werelddiaconaat (de zorg voor de verre naaste) komen de laatste tijd steeds dichter bij elkaar te liggen. Beide werkterreinen vallen binnen de Vierhovenkerk dan ook onder de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). 
Zending en Werelddiaconaat brengt door thema-erediensten, het verspreiden van informatie en met artikelen in het kerkblad dit onder de aandacht van de gemeente.

De werkzaamheden van de ZWO-commissie zijn:
  • De gemeente informeren, door bijvoorbeeld thema-erediensten en artikelen in het kerkblad;
  • Het ondersteunen van een Kerk In Actie-project: dit seizoen is dat het project "Vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda" van Kerk in Actie.
  • De stedenband Delft–Estelí onderhouden: sinds enige jaren worden projecten in de zusterstad Estelí in Nicaragua ondersteund;
  • Het inzameling van oud papier voor het werelddiaconaat.
  • De Paasgroetenactie: het sturen van briefkaarten aan gevangenen in de hele wereld;
  • Het inzamelen van postzegels en briefkaarten voor de zending;
  • De verkoop van de zendingskalender;
  • Het verkopen van producten uit de wereldwinkel op de eerste of tweede zondag van de maand.

Samenwerking met de Hofkerk
De Vierhovenkerk en de Hofkerk ondersteunden samen het project "Vrouwen en kinderen sterk maken in Oeganda".Diploma na training door Mothers Union
Meisje bij muurschilderschool in Esteli

Giften
Bankrekening: NL 18 RABO 0373 7366 57
t.n.v. Diaconie PGD Vierhoven
o.v.v. ZWO-projecten


Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:
Dick de Haas (dickdehaas@gmail.com), voorzitter ZWO-commissie


Projecten  in voorgaande jaren
Afgelopen jaren heeft de ZWO-commissie verschillende projecten gesteund. Een overzicht van deze projecten is hier te vinden.Van 2014 tot 2017 werd het werk van Hanna Wapenaar bij het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika, ondersteund.