Samenwerking Hi4

Informatie over de samenwerking die we willen intensiveren met 
de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel onder de noemer Hi4

UITNODIGING GEMEENTEAVOND 
12 OKTOBER 2021 20.00 UUR VIERHOVENKERK

“Het is al begonnen, merk je het niet?”, met die tekst van Jesaja hebben we u dit voorjaar geïnformeerd over de plannen voor een verdergaande samenwerking tussen de wijkgemeenten Hof van Delft / Immanuel / Vierhoven. 
Sinds die online-gemeenteavond is er heel wat gebeurd. Vanuit verschillende groepen groeit het contact met de andere wijkgemeenten, om te zien waar wij elkaar kunnen versterken en inspireren. 
Ook gedacht wordt over een gezamenlijke kerkenraad, met als uitgangspunt dat in elke wijk een vierplek blijft voor de zondagse erediensten en eigen wijkactiviteiten. 
Een volgende stap wordt om de samenwerking ook formeel vorm te geven. Hierover wil de kerkenraad de gemeente horen. Hoe ziet u de samenwerking, wat wilt u in de eigen wijk behouden, welke opmerkingen wilt u de kerkenraad meegeven voor de besluitvorming? 

Naast het hierboven genoemde onderwerp is er een tweede onderwerp, waarover we als kerkenraad de gemeente willen horen. Dat gaat over de plannen rond de Buurtkerk.
Op de website kunt u het rapport lezen, dat de voorbereidingscommissie heeft geschreven op verzoek van de kerkenraad. Het is een rapport over de haalbaarheid van een buurtkerk. De kerkenraad heeft kort voor de zomer op basis van het rapport gezegd, dat het goed is om dit idee verder te gaan uitwerken. Belangrijk daarbij is, dat het plan draagvlak heeft binnen onze wijkgemeente. Daarover willen we als kerkenraad de gemeente horen.

Het horen van de gemeente (bij ons dus over twee onderwerpen) gebeurt in elk van de drie wijken. Bij ons op dinsdagavond 12 oktober, van 20 tot uiterlijk 22 uur in de Vierhovenkerk. 

Graag zien we u daar! 
Namens de kerkenraad, Co van der Maas, voorzitterPresentatie Gemeenteavond

- klik op de pijl rechtsboven voor een vergroting -