Kerkdiensten


We houden ambtelijke vieringen 

U kunt de dienst beluisteren via internet of
via de kerkomroep-app op uw mobiele telefoon: www.kerkomroep.n


Wijkgemeente Vierhoven
zondag 21 februari 2021 - 10:00 uur

voorgangers: ds. M. Visser
organist: Christo Lelie

- 1e zondag van de veertigdagentijd -

liturgie printversie en schermversie
   
De livestream met beeld is te 
volgen via link Vierhovenkerk


11:00 uur
Koffiedrinken op zondag na de dienst? 
Dat doen we nu online. 
Doe mee via deze link


zondag 21 februari 2021 - 15:00 uur
- Startdienst Bezinningsactie -
in de Bethlehemkerk

voorgangers: ds. J.A.C. Olie en ds. M. Visser
organist: Bas de Vrome

liturgie printversie

De livestream is te volgen via link van 
wijkgemeente Maranatha


De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in. Geprobeerd wordt enerzijds aan de bijbelverhalen recht te doen en anderzijds aan te sluiten bij de vragen en noden van moderne kerkgangers, terwijl er in een goed verzorgde liturgie ook ruim aandacht is voor de kinderen
Ongeveer één keer per maand genieten we in de diensten de ondersteuning van de cantorij. Behalve uit het Liedboek zingen we ook uit andere bundels, bijvoorbeeld: Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor Liturgie.
De Vierhovenkerk beschikt over een ringleiding voor doven en slechthorenden. De erediensten zijn elke zondag te beluisteren via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl).
 
Hier vindt u het rooster voor 2021.
Mothers' Union collecte 7 maart24 januari 2021
Informatie over het kerstfeest voor vrienden met een verstandelijke beperking op 18 december 2011