Kerkdiensten

LET OP: We houden een 'ambtelijke' viering waarbij alleen predikant, organist en koster aanwezig zijn.

U kunt de dienst beluisteren via internet of via de kerkomroep-app op uw mobiele telefoon: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10716zondag 29 maart 2020 - 10.00 uur

voorganger ds. David Knibbe
organist: Harmen Kooistra

- 5e zondag in de 40 dagentijd - zondag Judica -

hier staat de liturgie


De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in. Geprobeerd wordt enerzijds aan de bijbelverhalen recht te doen en anderzijds aan te sluiten bij de vragen en noden van moderne kerkgangers, terwijl er in een goed verzorgde liturgie ook ruim aandacht is voor de kinderen
Ongeveer één keer per maand genieten we in de diensten de ondersteuning van de cantorij. Behalve uit het Liedboek zingen we ook uit andere bundels, bijvoorbeeld: Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor Liturgie.
De Vierhovenkerk beschikt over een ringleiding voor doven en slechthorenden. De erediensten zijn elke zondag te beluisteren via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl).
 
Het rooster 2020 staat hier


viering Heilig Avondmaal 

8 maart 2020

1 maart 2020
Informatie over het kerstfeest voor vrienden met een verstandelijke beperking op 18 december 2011