Kerkdiensten


We houden weer vieringen, voorlopig met maximaal 30 personen. 

U kunt de dienst beluisteren via internet of
via de kerkomroep-app op uw mobiele telefoon: www.kerkomroep.nl


Wijkgemeente Vierhoven
zondag 12 juli 2020 - 10.00 uur

voorganger: ds. G.C. van de Kamp
organist: Christo Lelie

- 4e zondag van de zomer -
viering Heilig Avondmaal

liturgie printversie en liturgie schermversie

Livestream met beeld te volgen via


De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in. Geprobeerd wordt enerzijds aan de bijbelverhalen recht te doen en anderzijds aan te sluiten bij de vragen en noden van moderne kerkgangers, terwijl er in een goed verzorgde liturgie ook ruim aandacht is voor de kinderen
Ongeveer één keer per maand genieten we in de diensten de ondersteuning van de cantorij. Behalve uit het Liedboek zingen we ook uit andere bundels, bijvoorbeeld: Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor Liturgie.
De Vierhovenkerk beschikt over een ringleiding voor doven en slechthorenden. De erediensten zijn elke zondag te beluisteren via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl).
 
Het rooster 2020 staat hier
zondag 5 juli 2020


zondag 28 juni 2020


Informatie over het kerstfeest voor vrienden met een verstandelijke beperking op 18 december 2011