Kerkdiensten


zondag  17 september 2017
- 13e zondag van de zomer -
vredeszondag

10:00 uur - ds. Marco Visser
organist: Christo Lelie
met medewerking van de Cantorij o.l.v. Wim Loef

hier staat de liturgie 


Het plaatsen van liedteksten met noten op internet is niet toegestaan. Vandaar dat we de liturgie hier plaatsen zonder de noten. 
Een complete liturgie met muzieknoten, is te verkrijgen via een e-mail aan de scriba.

De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in. Geprobeerd wordt enerzijds aan de bijbelverhalen recht te doen en anderzijds aan te sluiten bij de vragen en noden van moderne kerkgangers, terwijl er in een goed verzorgde liturgie ook ruim aandacht is voor de kinderen
Ongeveer één keer per maand genieten we in de diensten de ondersteuning van de cantorij. Behalve uit het Liedboek zingen we ook uit andere bundels, bijvoorbeeld: Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor Liturgie.
De Vierhovenkerk beschikt over een ringleiding voor doven en slechthorenden. De erediensten zijn elke zondag te beluisteren via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl).
 
Het rooster 2017 staat hier.viering Heilig Avondmaal 

17 september 2017


10 september 2017

Informatie over het kerstfeest voor vrienden met een verstandelijke beperking op 18 december 2011