Kerkdiensten


zondag 18 februari 2018
- 1e zondag in de veertigdagentijd - 
- zondag Invocabit -

10:00 uur - ds. Marco Visser
organist: Aat Hordijk
met medewerking van de Cantorij o.l.v. Wim Loef

hier staat de liturgie   


Het plaatsen van liedteksten met noten op internet is niet toegestaan. Vandaar dat we de liturgie hier plaatsen zonder de noten. 
Een complete liturgie met muzieknoten, is te verkrijgen via een e-mail aan de scriba.

De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in. Geprobeerd wordt enerzijds aan de bijbelverhalen recht te doen en anderzijds aan te sluiten bij de vragen en noden van moderne kerkgangers, terwijl er in een goed verzorgde liturgie ook ruim aandacht is voor de kinderen
Ongeveer één keer per maand genieten we in de diensten de ondersteuning van de cantorij. Behalve uit het Liedboek zingen we ook uit andere bundels, bijvoorbeeld: Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor Liturgie.
De Vierhovenkerk beschikt over een ringleiding voor doven en slechthorenden. De erediensten zijn elke zondag te beluisteren via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl).
 
Het rooster 2018 staat hier.


viering Heilig Avondmaal 


18 februari 2018

11 februari 2018
Informatie over het kerstfeest voor vrienden met een verstandelijke beperking op 18 december 2011