Kerkdiensten


zondag 19 januari 2020 - 10.00 uur

voorganger ds. Marco Visser
organist: Christo Lelie

afscheid en welkom medewerkers
- 2e zondag na Epifanie -

hier staat de liturgie


Een complete liturgie met muzieknoten, is te verkrijgen via een e-mail aan de scriba.

De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in. Geprobeerd wordt enerzijds aan de bijbelverhalen recht te doen en anderzijds aan te sluiten bij de vragen en noden van moderne kerkgangers, terwijl er in een goed verzorgde liturgie ook ruim aandacht is voor de kinderen
Ongeveer één keer per maand genieten we in de diensten de ondersteuning van de cantorij. Behalve uit het Liedboek zingen we ook uit andere bundels, bijvoorbeeld: Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor Liturgie.
De Vierhovenkerk beschikt over een ringleiding voor doven en slechthorenden. De erediensten zijn elke zondag te beluisteren via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl).
 
Het rooster 2020 staat hier


viering Heilig Avondmaal 

19 januari 2020

12 januari 2020


Informatie over het kerstfeest voor vrienden met een verstandelijke beperking op 18 december 2011