Predikanten

Afhankelijk van uw wijk, kunt u de volgende predikanten benaderen voor vragen en pastorale hulp:
 
Tanthof-West en Voorhof
Tanthof-Oost 1
Sectie ‘Buitenwijk’
Woonzorgcentrum Abstwoude en Stefanna
Woonzorgcentrum Delfshove
  • vacature 

Buitenhof
Tanthof-Oost 2+3
Woonzorgcentrum Die Buytenweye
Wooncentrum Vijverhof