Kerkdiensten‎ > ‎

Speciale diensten

De erediensten kunnen een speciaal karakter hebben:
  • Dienst van Schrift en Tafel
  • Doopdienst
  • Kerkelijke viering van een huwelijk
  • Begrafenisdienst
  • Themadienst
  • Tienerdienst

Dienst van Schrift en Tafel
Na een periode van experimenteren met verschillende vormen is gekozen voor een zittende viering. Bij de maaltijd gebruiken we witbrood en bieden wijn èn druivensap aan. Voor enkele vieringen per jaar (Witte Donderdag en de Paaswake) is er een viering in een kring of een lopende viering. Op de Witte Donderdag worden soms in plaats van witbrood matzes uitgedeeld. Het ongezuurde brood herinnert ons op die dag sterker dan anders aan onze verbondenheid met Israël.
De Tafelgebeden ontlenen we aan het Dienstboek. De gezangen bij de Avondmaalsviering (het Heilig, heilig, heilig en het Lam Gods) zingen we in een toonzetting van Ignace de Sutter. Ook deze zijn te vinden in het Dienstboek. De muziek van het gezongen Heer ontferm U, de lofzang Gloria en de lofprijzing bij de lezingen zijn tevens van De Sutter.

In het Reinier de Graafgasthuis, Wooncentrum Abtswoude, de Vijverhof en in Die Buytenweye, worden regelmatig avondmaalsvieringen gehouden, onder verantwoordelijkheid van de Vierhoven wijkgemeente.
Informatie is te vinden in het Protestants Kerkblad Delft.

Doopdienst
Regelmatig wordt een doopdienst gehouden, mits er natuurlijk dopelingen zijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met hun wijkpredikant voor een doopgesprek.

Kerkelijke viering van een huwelijk
Aanstaande bruidsparen die hun huwelijk in de kerk willen vieren, zullen allereerst contact op moeten nemen met hun predikant. Daarna zullen zij de afspraken met de predikant vast moeten laten leggen bij de koster van de kerk waarin zij willen trouwen en op het Kerkelijk Bureau, waar zij hun praktische wensen kunnen kenbaar maken (bijbelvertaling, ouderling/diaken, organist). Het is goed om deze afspraken zo vroeg mogelijk te regelen.

Begrafenisdienst
De Vierhovenkerk kan worden gebruikt voor een begrafenisdienst. Meestal neemt de begrafenisondernemer, op wens van de familie, contact op met de koster voor het regelen van de kerk en de organist. Daarnaast is er meestal contact met één van de predikanten.
foto's van een 
Avondmaalsviering in zorgcentrum Abtswoude 

 

Themadienst
Vijf keer per jaar wordt er in de kerk op zondagmorgen een Themadienst gehouden. Deze wordt voorbereid door een speciale commissie, waarin jonge en oude jongeren zitten. Dikwijls verlenen (gospel)koren uit de regio hun medewerking. 
De liturgie is bewust laagdrempelig en de thema’s zijn herkenbaar voor jong en oud. 
Kijk op een andere pagina voor de resultaten van de dienst van 21 november 2010 over de Voordelen van Geloven.

Tienerdienst
Sinds oktober 1995 worden er in de gemeente aparte diensten gehouden voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, met thema’s die hen zullen aanspreken. Deze diensten worden één maal per maand gehouden, in principe op de vierde zondag van de maand (de data staan in de kerkbladen). Zij beginnen om 10.00 uur in een zaal van de kerk.
Vragen, ideeën en opmerkingen zijn welkom via email tienerdienst@yahoo.co.uk
Klik hier voor de data in seizoen 2010-2011