ZWO-commissie‎ > ‎

Equipo Teyocoyani

Ongeschoolde voorgangers toerusten

In Nicaragua is 73 procent van de bevolking Rooms-katholiek. De katholieke kerken kampen echter met een tekort aan geschoolde voorgangers. Daarom hebben gewone gemeenteleden vaak de leiding binnen hun parochie. Mensen die makkelijk en goed kunnen praten worden tot voorgangers van de kerkelijke gemeenschappen gemaakt, vaak zonder enige opleiding. Equipo Teyocoyani is een kleine organisatie van vier medewerkers, die deze leken traint om hen beter toe te rusten voor hun taak.


Geloof in verband brengen met dagelijks leven

De organisatie werkt in een aantal gebieden en geeft ongeschoolde voorgangers langdurige en intensieve trainingen. Men wil de deelnemers een integrale visie op het geloof aanleren. Dat het geloof niet losstaat maar alles te maken heeft met het dagelijkse leven. Daarvoor werkt men met thema’s als gender, ecologie en familierelaties. Deze thema’s worden besproken in het licht van de Bijbel. Men ontwikkelt nu een serie van 13 boekjes over de Bijbel, om het onderwijs daarover te versterken.


Trainingen, cursus, retraite

Equipo Teyocoyani biedt drie verschillende programma’s aan:
- 40 plaatselijke trainingen per jaar
- 2 keer per jaar een nationale cursus, waarongeveer 60 mensen
  aan deelnemen.
- Een jaarlijkse spirituele retraite, waar zo’n 40 mensen aan 
  deelnemen.


Ervaringen

Bijbeltraining

Ervaringen van door Equipo Teyocoyani getrainde gemeenteleden kunt U vinden via deze link.

Het jaarverslag van Equipo Teyocoyani  2009 is ook vertaald in het Nederlands.

Website Equipo Teyocoyani: www.teyocoyani.org