ZWO-commissie‎ > ‎

Ecokids Esteli

De Ecokids is een groep kinderen in Esteli (Nicaragua) die opkomen voor natuurbescherming op een praktische manier. Ze krijgen lessen in de natuur leren om vriendelijk om te gaan met je omgeving. Er zijn nu drie groepen kinderen actief, die elke zaterdag bijeenkomen onder begeleiding van een cursusleidster. Het initiatief is genomen door Karla Torres, die vanuit de wijk Boris Vega, werkt met de kinderen. 

Natuurwacht en Papaver Delft

De Ecokids groep in Esteli werkt nauw samen met de Natuurwacht in Delft. Er is veel uitwisseling waardoor de kinderen in beide landen veel van elkaar leren over de natuur in Nicaragua en Nederland. Via buitenschoolse activiteiten krijgen ook kinderen die geen lid zijn van de Natuurwacht te horen over de Ecokidsgroepen in Estelí. 

Project Milieueducatie Ecokids Esteli

Het project omvat het verbeteren van de milieueducatie en voorlichting aan schoolkinderen en de bevolking van Esteli. Dit project wordt gesteund door de zustersteden van Esteli, Delft en Bielefeld in Duitsland.

De doelstellingen van het project zijn:

Bevorderen van milieueducatie door acties van de Ecokids op scholen en buurten in Esteli.

 Het versterken van de organisatie Ecokids en de samenwerking met organisaties in de zustersteden Delft en Bielefeld (Duitsland).

Voorlichting geven aan kinderen in de scholen en buurten en de bevolking van Estli over de milieuproblematiek.

Projectonderdelen:

Het zorgen van financiële steun voor de coördinator en twee initiatiefnemers. Zij zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoering van het project in de scholen en buurten. Zij dienen ook te zorgen voor de planning van het project en de communicatie naar de partnersteden.

Ecokids

 


Educatief materiaal zal worden aangekocht en ontwikkeld om te gebruiken tijdens de onderwijslessen.

Er worden workshops georganiseerd voor kinderen en ouders om hen op de hoogte te brengen van milieuproblematiek, zoals ontbossing, de conditie van waterbronnen en recycling. D.m.v. voorstellingen wordt deze informatie doorgegeven aan scholen en buurthuizen onder begeleiding deskundigen.

De  communicatie  wordt verzorgt m.b.v. radioprogramma’s, muurschilderingen,  T-shirts etc.

Vierhovenkerk en Esteli

Sinds enige jaren ondersteunt de ZWO-commissie van de Vierhovenkerk verschillende projecten in de zusterstad Esteli. Ondersteuning werd gegeven aan enkele kinderdagverblijven, het bejaardentehuis Santa Lucia en aan de apotheek van Padre Juan. Verder werd afgelopen twee jaar het project "Caminando Juntos" financieel ondersteund. Dit project had als doel het aantal kinderen dat naar school gaat te verhogen. Dit alles in het kader van de Millenniumdoelen. Een van deze doelen is dat in 2015 alle kinderen in de wereld naar school gaan. Het “Caminando Juntos”-project is afgelopen jaar afgesloten en op dit moment wordt de eindrapportage gemaakt.

De Vierhovenkerk ondersteunt de Ecokids d.m.v. de opbrengsten van de maaltijden. Komend seizoen wordt elke maand een maaltijd georganiseerd door verschillende groepen in de kerk. De taakgroep ZWO verzorgt komend jaar twee maaltijden (in november en maart).


Meer informatie over de Stedenband Delft-Esteli en Ecokids:

www.delft-esteli.nl

www.natuurwacht.nl