ZWO-commissie‎ > ‎

Caminando Juntos

Millenniumdoelen

In 2000 spraken 189 landen in de Millenniumdoelen Verklaring af de armoede in de wereld te halveren in 2015. Nederland heeft het behalen van deze doelen tot speerpunt van ontwikkelingssamen-werking gemaakt. 

In Nicaragua zijn al goede resultaten bereikt, maar een extra inspanning is nodig. Daarom is in 2007 de campagne ‘Stedenband en Millenniumdoelen’ gestart. In Delft onder het motto ‘Ook Estelí naar school’. 


Wat doet de Stedenband Delft-Estelí? 

Stichting Stedenband Delft- Estelí (SSDE) en gemeente Delft organiseren samen met burgers, scholen en bedrijven activiteiten in onze stad. Een lokaal campagneteam coördineert deze acties. Het campagneteam vraag bestaande publieksmanifestaties aandacht te besteden aan de campagne. 

Mascotte van de campagne 


De mascotte van de campagne is de kleurrijke balsahouten vogel. Deze vogel is een typisch Nicaraguaans product, gemaakt op het eiland Solentiname waar de bekende priester Ernesto Cardenal in de jaren zeventig met armoe boeren aan deze vorm van kunstnijverheid is begonnen. 


Vierhovenkerk en Esteli

SInds enige jaren ondersteunt de ZWO-commissie van de Vierhovenkerk verschillende projecten in de zusterstad Esteli. Ondersteuning werd gegeven aan enkele kinderdagverblijven, het bejaardentehuis Santa Lucia en aan de Eco Kids. Afgelopen twee jaar wordt het project "Caminando Juntos" financieel ondersteund.


Caminando Juntos

Caminando Juntos betekent Samen Op Weg. Met dit ontwikkelingsplan proberen diverse Nederlandse en buitenlands organisaties de komende jaren ervoor te zorgen dat er meer kinderen in Esteli naar school kunnen. Voor elke 100 euro kan een kind een jaar naar school!

Basisschool in de bergen

Verbeteren van kleuteronderwijs 

Het project ‘pre escolares’ richt zich op de verbetering van de kwaliteit van het kleuteronderwijs in Esteli en de omliggende regio. Om kinderen een gelijke start te geven, kan – vooral in kansarme gezinnen – niet vroeg genoeg begonnen worden met onderwijs. Kinderen die kleuteronderwijs hebben gevolgd zullen makkelijker aansluiting vinden bij het basisonderwijs. In het project wordt actief gebruik gemaakt van de inzet van ouders. De ouders worden gestimuleerd om zitting te nemen in kleuterschoolraden, ondersteuning te bieden bij de opvang van kinderen en de handen uit de mouwen te steken bij de (ver)bouw van schooltjes. Doel hiervan is tweeledig; inzet van ouders werkt kostenbesparend en daarnaast zullen ouders zich beter bewust worden van het belang van onderwijs voor hun kind. 


Verbeteren van basisonderwijs 

In een ontwikkelingsland als Nicaragua zijn vele redenen waarom kinderen geen onderwijs genieten. Ze worden thuis gehouden om te helpen in het huishouden, er wordt een bijdrage aan het gezinsinkomen van hen verwacht, of soms kunnen de ouders de school niet betalen, of ligt deze simpelweg te ver. Als gevolg hiervan gaan vele kinderen in Esteli en omgeving niet naar school. Kinderen die wel naar school gaan, verlaten deze vaak vroegtijdig. In Esteli en omgeving gaat het in totaal maar liefst om ruim 6.000 kinderen. Zesduizend kinderen die de kans missen om, door middel van het volgen van een opleiding, te ontkomen en de uitzichtloze en arme situatie waarin zij zich bevinden. Het project ‘Escolarizacion‘ richt zich op verbetering van het onderwijs en daarnaast op de bewustwording van ouders en kinderen van het feit dat onderwijs één van de belangrijkste handvatten is om te ontkomen uit de visueuze cirkel van armoede. Doel van het project is het bereiken van de 3.000 kinderen en hun ouders bereikt die (nog) niet naar school gaan, en 3.300 kinderen en hun ouders die te vroeg van school gaan. Om ouders te stimuleren hun kinderen onderwijs te laten volgen, wordt allereerst onderzoek gedaan naar de motieven van deze ouders om hun kinderen niet naar school te sturen. 

 

Millenniumdoel 2: Alle kinderen naar school