ZWO-commissie‎ > ‎

Ujamaa Centrum

Als Vierhoven-gemeente ondersteunen we het Kerk In Actie-project van het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg in Zuid-Afrika. Het Ujamaa Centre is een wetenschappelijk instituut, met als doel Bijbelse en theologische bronnen te gebruiken voor positieve sociale veranderingen in de Zuid-Afrikaanse maatschappij.

Het Ujamaa Centrum heeft meerdere programma’s en trainingen, gericht op economische rechtvaardigheid, theologische bezinning op arbeid, solidariteit met mensen met HIV/Aids, leiderschap en lobby, ‘gender’-vragen en pedagogisch onderzoek. Kerk in Actie steunt Ujamaa de komende jaren vooral in haar Tamar Campagne.


Tamar Campagne

De Tamar Campagne dankt haar naam aan een bijbelstudie over Tamar, die door haar broer Amnon wordt verkracht (2 Samuel 13:1-22). Aan de hand van die bijbelstudie gaan de Zuid-Afrikaanse vrouwen in gesprek over hun eigen situatie. Wat zegt de bijbel over verkrachting en de verhouding tussen man en vrouw? Hoe kunnen de vrouwen hun verleden verwerken? En hoe kunnen ze anderen helpen om (seksueel) geweld te voorkomen?

Deze bijbelstudie maakt de persoonlijke situatie bespreekbaar. De vrouwen kunnen zich identificeren met Tamar en durven daardoor te praten over hun verleden. Soms verwerken ze de gesprekken in sketches of tekeningen. De Tamar Campagne richt zich ook op mannen, zodat zij hun rol in situaties van huiselijk geweld herkennen en aanpakken.
Hanna Wapenaar


Hanna is als theologe vanaf januari 2015  uitgezonden. Wat dat voor haar betekent, verwoordt ze als volgt: ‘Uitgezonden worden betekent voor mij dat ik niet zomaar naar Zuid Afrika ga om daar te werken en bij te dragen aan de gemeenschap daar. Ik word vanuit een gemeenschap in Nederland uitgezonden en daarin schuilt ook een opdracht en een belofte. Ik ben niet alleen, ik ben deel van een gemeenschap, daarmee ben ik verbonden, dat werkt ook andersom en  van twee kanten komt ook de belofte. Met mijn werk mag ik bijdragen aan de gemeenschap hier in Nederland. Dus, mensen uit Zeeuws Vlaanderen, Delft en Nootdorp, ik werk voor en met jullie. Alles wat ik leer en doe en meemaak wil ik met jullie delen.

Een voorbeeld van die ervaringen die Hanna met ons deelt zijn de interviews met groepen die met Ujamaa gewerkt hebben: Het is heel boeiend om van deze mensen te horen wat Ujamaa voor hen gedaan heeft -
Ujamaa heeft me laten inzien dat God van mij houdt, ook al ben ik HIV positief, God houdt van mij, ook al zegt de kerk soms het tegenovergestelde, geeft mij geen plek, God houdt van mij.

Samenwerking met de Hofkerk

De Vierhovenkerk en de Hofkerk ondersteunen samen dit project.

Meer informatie over Hanna

Blog : www.kerkinactie.nl/blogwapenaar
Facebook : www.facebook.com/HannainZuidAfrika