ZWO-commissie‎ > ‎

Masteropleiding UPOLI

Masterprogramma

In 2005 is er op initiatief van ICCO (Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking) & Kerk in Actie in Nicaragua een masterprogramma opgezet op het gebied van duurzame landbouwontwikkeling. Dit masterprogramma is ontwikkeld door het Instituut voor Capaciteitsopbouw en Onderzoek voor Integrale Rurale Ontwikkeling (ICIDRI). Dit is een onderdeel van de Baptistische Technische Universiteit van Nicaragua (UPOLI). 

Het doel van dit masterprogramma is om mensen die werkzaam zijn in de landbouw, waaronder vrouwen met een laag inkomen, de kans te geven om hoger onderwijs te volgen. Ten minste veertig procent van het totale aantal studenten moet vrouw zijn. 

 Het onderwijs wordt gegeven vanuit het centrum van de UPOLI in Somotillo, in het noordwesten van Nicaragua. Deze regio staat bekend als het armste deel van het land. Er is veel migratie uit deze regio, met name van hoogopgeleide jongeren, die verhuizen om elders meer te kunnen verdienen. Dit masterprogramma is erop gericht dat lokale jongeren kennis verwerven en deze inzetten voor de ontwikkeling van de eigen regio. ICIDRI wil bevorderen dat de kennis en kunde van de studenten wordt aangewend om lokale winstgevende productieketens op te zetten. Zodoende dragen ze bij aan de ontwikkeling van de regio en tegelijkertijd kunnen ze hun eigen inkomenspositie verbeteren. 


Ontwikkeling eigen regio

UPOLI-ICIDRI wil haar masterprogramma voor duurzame plattelandsontwikkeling in de komende jaren verder uitbouwen. Men streeft naar verbetering van de kwaliteit van het programma, maar het moet ook een positieve impact hebben op lokale gemeenschappen. Daarom wordt van elke student geëist dat hij of zij negen keer per halfjaar een activiteit uitvoeren in hun eigen gemeenschap (in totaal 36 keer). Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een technische training aan lokale boeren of organisaties, zodat zij hun agrarische productie kunnen verbeteren, men geeft voorlichting aan gemeenschappen over speciale landbouw-gerelateerde onderwerpen of men assisteert bij het verbeteren van lokale productieketens.
ICIDRI en landbouworganisaties

ICIDRI werkt in haar masterprogramma’s nauw samen met lokale landbouworganisaties. Deze organisaties helpen om aan te geven aan welke eisen studenten moeten voldoen en bieden tegelijkertijd de mogelijkheid om afgestudeerden aan een baan te helpen. Ook werken deze organisaties mee aan zogenaamde leerboerderijen of proefboerderijen, waar studenten hun technische training kunnen volgen. Aan deze leerboerderijen werken ook andere nationale agrarische instituten mee, zodat er een netwerk wordt gecreëerd van studenten, organisaties en instituten.


Delen van kennis

De resultaten van het masterprogramma wil ICIDRI graag delen met lokale actoren. Daarom worden er bijeenkomsten georganiseerd, waar studenten en professoren hun activiteiten en producten presenteren. Ook wordt er een digitaal magazine verspreid, waarin een breed publiek op de hoogte wordt gesteld van de activiteiten en resultaten van de studenten en de lokale organisaties. Met de steun van Kerk in Actie wordt het mogelijk gemaakt dat dit masterprogramma ook te volgen is voor studenten met weinig of geen inkomen. In een apart programma wordt speciale aandacht gegeven aan de onderwijsbehoeften van plattelandsvrouwen en –jongeren, die lokaal actief zijn. 

Logo van de Universiteit van Upoli