Activiteiten

In en rond de Vierhovenkerk zijn de volgende activiteiten het noemen waard:

Fairtrade

De Vierhovenkerk is de eerste Fairtrade Kerk in Nederland. De bijbehorende oorkonde werd op 19 juli 2009 uitgereikt.

Meer informatie over de Fairtrade activiteiten.......

medewerkers van onze bazaar

Bazaar

Jaarlijks houden we een gezellige Bazaar met Rad van Fortuin in de Vierhovenkerk. Door corona is dat al twee jaar niet mogelijk geweest.

Inzameling oud papier

Al vele jaren wordt elke maand oud papier ingezameld. De ZWO-commissie zorgt voor de faciliteiten en de besteding van de opbrengst. Meer informatie over de wegbrengdata......