Mission Statement

“Inspiratie handen en voeten geven”

Toelichting:

De wijkgemeente Vierhoven richt zich als pluriforme gemeenschap op het kennen van elkaar, elkaar steunen en met elkaar meeleven en ontplooit hiervoor concrete activiteiten.

Op Delfts niveau verwijst ze naar de daarvoor in het leven geroepen diaconale organisaties. Ze steunt deze, samen met de andere Delftse kerken, met menskracht en met collecten en concrete acties.

De gemeente weet zich hiertoe geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus, waarbij de liefde tot de ander een centrale rol speelt. In de zondagse verkondiging is dit een veelvuldig terugkerend thema.

De gemeenteleden hebben de intentie te getuigen.

Aandacht voor duurzaamheid, eerlijke handel en het klimaat zijn uitgangspunt bij het kiezen van projecten wereldwijd en in de dagelijkse gang van zaken in de kerk.

Het mission statement is vastgesteld in de kerkenraadvergadering op 13 september 2011.

hier staat een grote versie van het logo

hier vindt u het mission statement om af te drukken