Predikanten

Afhankelijk van uw wijk, kunt u de volgende predikanten benaderen voor vragen en pastorale hulp:

Voorhof

Tanthof-West

Sectie ‘Buitenwijk’

ds. Barry Kriekaard (015 - 887 8296)

Aziëlaan 333

2622 JM Delft

e-mail: kriekaard@vierhoven-delft.nl

Werkdagen: dinsdag, woensdag, vrijdag

Buitenhof

Tanthof-Oost

Wooncentrum Vijverhof

Ds. David Knibbe (015-285 2099)

Adama van Scheltemaplein 79

2624 PJ Delft

e-mail: david.m.knibbe@gmail.com 

Woonzorgcentrum Stefanna

Woonzorgcentrum Die Buytenweye

mevr. Willemijn van der Meij
Kerkelijk Werker (ouderenpastoraat)

Werkdagen: maandag en woensdag

e-mail: kerkelijkwerker@vierhoven-delft.nl

mobiel: 06-26269985