Predikanten

Afhankelijk van uw wijk, kunt u de volgende predikanten benaderen voor vragen en pastorale hulp:

Voorhof

Tanthof-West

Sectie ‘Buitenwijk’

ds. Barry Kriekaard
015 - 887 8296 of 06 - 25 15 33 71

Aziëlaan 333
2622 JM Delft

e-mail: kriekaard@vierhoven-delft.nl

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Buitenhof

Tanthof-Oost

Wooncentrum Vijverhof

- vacature -

U kunt eventueel contact opnemen met de wijkscriba via scriba@vierhoven-delft.nl of 06-18479463

Woonzorgcentrum Stefanna

Woonzorgcentrum Die Buytenweye

mevr. Willemijn van der Meij
Kerkelijk Werker (ouderenpastoraat)

Werkdagen: maandag en woensdag

e-mail: kerkelijkwerker@vierhoven-delft.nl

mobiel: 06-26 26 99 85