Wat wil de wijkgemeente?

‘Vierhoven’ zo heten kerk en gemeente omdat de meeste leden van deze gemeente meestal wonen in één van de vier ‘hoven’ in Delft-Zuid

(Voorhof, Buitenhof, Tanthof-West en Tanthof Oost).

Daarnaast verwijst de naam van onze kerk en gemeente naar het woord ‘vieren’ en dat doen we iedere zondag in de eredienst rondom Bijbel en doop en avondmaal.

De nieuwe folder over de wijkgemeente Vierhoven

Ons "mission statement" vertelt wat meer over onze missie in deze wereld.

de speciale welkom kaart voor nieuwe gemeenteleden

Het oude liturgisch centrum, dat in 2021 werd vernieuwd

De Vierhovengemeente wil op zo’n manier gemeente van Christus zijn, dat mensen in een moderne stadssituatie zich voelen aangesproken door het bijbelse verhaal van Gods bevrijding en dat een plaats proberen te geven in het leven van alle dag.


Daarnaast proberen wij in het pastoraat als gemeenteleden naar elkaar om te zien en in het diaconaat dienstbaar te zijn, aan de noden van gemeenteleden en de noden in de wereld om ons heen, zowel dichtbij als veraf.


In toerusting en catechese wordt aan jonge en oudere gemeenteleden de gelegenheid geboden steeds opnieuw hun geloof te verdiepen en te verrijken.

Meer informatie: