Iedereen is welkom

Wil je lid worden of vriend van onze wijkgemeente neem dan contact op met de scriba of met het Kerkelijk Bureau of vul het formulier in dat je hier kunt downloaden.

Meer informatie over de soorten lidmaatschappen van de Protestantse Kerk in Nederland vind je hier.


Iedereen is van harte welkom in onze eredienst aan God en kan daar voluit aan deelnemen. Voor iedereen staat de deur open van onze geloofsgemeenschap.

Daarmee sluiten wij ons aan bij de uitspraak van de generale synode van de Protestantse Kerk (PKN) naar aanleiding van de Nashville-verklaring: "dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen."


Zoek de Vierhovenkerk op www.wijdekerk.nl