Financiële informatie

De kerkelijke gemeente heeft onder meer de plicht te voorzien in de traktementen van haar predikanten, de salarissen van kosters, organisten en haar overige werknemers en in het onderhoud van haar kerkgebouwen en pastorieën.

Daarvoor moeten er geldmiddelen zijn en moet er een goed financieel beheer worden gevoerd. Het merendeel van de kerkelijke uitgaven wordt betaald uit wat door de leden van de gemeente wordt bijgedragen. Van hen wordt dan ook verwacht dat zij hun aandeel in de kosten op zich nemen.

De kerkelijke inkomsten vanuit de gemeente (het ‘levend geld’) komen als kerkelijke bijdragen, als giften en via de collecten. Het wordt aan de kerkleden overgelaten zelf te bepalen wat zij jaarlijks als kerkelijke bijdrage willen geven.

Voor de kerkelijke bijdragen:

banknummer NL70 RABO 0373 7177 76

van de Protestantse Gemeente Delft

Giften voor de wijkgemeente Vierhoven 

zijn welkom via de wijkkas:

banknummer NL49 RABO 0383 4233 92 tnv

Prot.Gem.Delft inzake wijkgemeente Vierhoven

Het beheer over de wijkkas wordt gevoerd door de Penningmeester: hr. Edgar Nijman

 

 

 

  

 

 de oude logo's

 

website Protestantse Gemeente te Delft

www.pgdelft.nl