Handen uit de mouwen

Plaatsingsdatum: 24-nov-2010 19:16:31

door: Ido de Boer en Gabrielle Uitbeijerse (01-10-2010)

Als commissie Fair&Groen binnen de Vierhovenkerk hebben we vorig jaar het thema 'groen' toegevoegd aan 'fair'. Is voor duurzaamheid een heroriëntatie vanuit het geloof nodig? Hoewel het rentmeesterschap al een zeer bekende term is in het christelijk geloof, keken gelovigen in de middeleeuwen toch anders naar de natuur.

Vanuit Bijbels perspectief was het goed om te streven naar vooruitgang en de natuur hiervoor in te zetten. Woestenij bloeide op tot vruchtbare grond onder hard werkende handen om de groeiende bevolking in haar behoeften te voorzien.

Inmiddels begint de wereld de tekenen te vertonen van ongewenste gevolgen, zoals klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. Doorgaande vooruitgang loopt nu wereldwijd tegen keiharde grenzen aan. Het gevoel van urgentie begint nu tot ons door te dringen.

Komen de grenzen niet tè dichtbij? Moeten we als christenen een aandeel hebben in het uitputten van de wereld of leren balanceren tussen wens en wat binnen grenzen mogelijk is? God heeft zijn creatie onder onze zorg gesteld. Dit gaat iedereen aan, gelovigen en ongelovigen, kerkgangers en thuisblijvers, krant- en bijbellezers.

Gemotiveerd door God's liefde en vertrouwen in zijn Schepping mogen wij als mensen meedenken aan een 'groene' strategie en beleid. En met concrete acties steken we de handen uit de mouwen voor een duurzame kerk, zoals groene stroom in de kerk en ecomaaltijden met elkaar. Op die manier vertalen wij als christenen, als kerk, goed rentmeesterschap in het gebruiken van verantwoorde producten en diensten om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.