Speciale diensten

De erediensten kunnen een speciaal karakter hebben:

  • Dienst van Schrift en Tafel

  • Chat dienst

  • Kerkelijke viering van een huwelijk

  • Doopdienst

  • Begrafenisdienst

Dienst van Schrift en Tafel

Na een periode van experimenteren met verschillende vormen is gekozen voor een zittende viering. Bij de maaltijd gebruiken we witbrood en bieden wijn èn druivensap aan. Voor enkele vieringen per jaar (Witte Donderdag en de Paaswake) is er een viering in een kring of een lopende viering. Op de Witte Donderdag worden soms in plaats van witbrood matzes uitgedeeld. Het ongezuurde brood herinnert ons op die dag sterker dan anders aan onze verbondenheid met Israël.

De Tafelgebeden ontlenen we aan het Dienstboek. De gezangen bij de Avondmaalsviering (het Heilig, heilig, heilig en het Lam Gods) zingen we in een toonzetting van Ignace de Sutter. Ook deze zijn te vinden in het Dienstboek. De muziek van het gezongen Heer ontferm U, de lofzang Gloria en de lofprijzing bij de lezingen zijn tevens van De Sutter.

In het Reinier de Graafgasthuis, Wooncentrum Abtswoude, de Vijverhof en in Die Buytenweye, worden regelmatig avondmaalsvieringen gehouden, onder verantwoordelijkheid van de Vierhoven wijkgemeente.

Informatie is te vinden in het Protestants Kerkblad Delft

Church Apart Together (Chat)

Ben je jong (tussen 12 en 15 jaar)? Is de kerkdienst soms iets 'too much' voor je ongedurige lichaam en je kritische brein? Wil je weten hoe leeftijdsgenoten denken over het leven? Over geloof? Over God? En heb jij zelf ook zin om een duit in het zakje te doen? Heb je het lef om je horizon te verbreden?

Kom dan naar Chat, de jongerenviering in de Vierhovenkerk. We komen elke maand van 10.00 tot 11.00 uur bij elkaar in de Jack Sparrow-zaal. En 30 september is het weer zover. Hartelijk welkom! Neem gerust een vriend of vriendin mee. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Kerkelijke viering van een huwelijk

Aanstaande bruidsparen die hun huwelijk in de kerk willen vieren, zullen allereerst contact op moeten nemen met hun predikant. Daarna zullen zij de afspraken met de predikant vast moeten laten leggen bij de koster van de kerk waarin zij willen trouwen en op het Kerkelijk Bureau, waar zij hun praktische wensen kunnen kenbaar maken (bijbelvertaling, ouderling/diaken, organist). Het is goed om deze afspraken zo vroeg mogelijk te regelen.

Doopdienst

Regelmatig wordt een doopdienst gehouden, mits er natuurlijk dopelingen zijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met hun wijkpredikant voor een doopgesprek.

Begrafenisdienst

De Vierhovenkerk kan worden gebruikt voor een begrafenisdienst. Meestal neemt de begrafenisondernemer, op wens van de familie, contact op met de koster voor het regelen van de kerk en de organist. Daarnaast is er meestal contact met één van de predikanten.