Koster

Voor vragen over de Vierhovenkerk (begrafenissen, vergaderingen en zaalhuur) kunt u terecht bij

de heer Rommert Stellingwerf.

Overdag kunt u hem bereiken op nummer:

015-2618243 of via e-mail: rstellingwerf@onkd.nl

Voor overige informatie kunt u terecht bij de kosters:

- de heer John Booij (015-2562503)

- de heer Simon Huisman (015-2612300)

- de heer Peter Plugers (015-2620868)

- de heer Gert Benders