Verantwoorde economie?

Plaatsingsdatum: 10-apr-2011 14:33:03

door: Hendrik-Jaap in 't Veld en Gabrielle Uitbeijerse (23-4-2011)

Weleens gehoord van de Accra-verklaring? De wat? Een verklaring die is opgesteld door christenen uit de hele wereld (i), in 2004 bijeen in de Ghanese hoofstad Accra. Deze verklaring Verbond voor gerechtigheid in de economie en op de aarde verwerpt de huidige economische structuren. Die tarten namelijk het verbond van God door de kwetsbaren uit te sluiten van de volheid van leven.

Wij hebben de verantwoordelijkheid vanuit ons geloof om zorg te dragen voor de wereldeconomie. In de kern van deze verklaring staan zeven geloofsbelijdenissen, met daaraan verbonden zeven verwerpingen van de huidige gang van zaken. Alle kerken werden uitgedaagd hun antwoord en acties hierop te formuleren.

Een radicale afwijzing van de huidige economische structuren dus. Dat brengt ons ook meteen bij een probleem. Zodra we deelnemen aan de economie zitten we namelijk vast aan die structuren. De Gespreksnotitie over geloof en economie van de PKN stelt dat we ons precies op dit punt moeten 'realiseren wat onze grondhouding in de economische deelname is. Zijn wij nog met Gods waarheid bij die economie, of heeft die economie met haar ‘waarheid’ al beslag op ons gelegd en zich in de plaats gesteld van de waarheid van God?'

De Accra-Verklaring vraagt ons om ons te bezinnen op ons eigen aandeel in de problematiek. De PKN besteedt daarom ook extra aandacht aan de economische kant van duurzaamheid. De kerk herzag haar beleggingen, levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling van de Nederlandse landbouw en sloot zich aan bij het platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Geinspireerd door ons geloof kunnen wij ook bezinnen hoe wij met ons geld omgaan. Stap over op een duurzame bank, want door daar te sparen investeert deze in duurzame projecten. Zoek ook de ondersteuning van slachtoffers van de huidige economische globalisering. Doet u mee?

(i) Algemene Vergadering van de Wereld Alliantie van Reformatorische Kerken