Cursus duurzaamheid

Plaatsingsdatum: 24-nov-2010 20:19:00

Op 22 november, 29 november en 6 december zijn de eerste drie avonden van de cursus duurzaamheid die dit jaar vanuit de F&G groep wordt georganiseerd. De cursus wordt gegeven door gemeenteadviseur Frans Hoogendijk van Kerk in Actie.

Cursus Doelen

De doelen van de cursus kunnen als volgt worden samengevat:

    • De deelnemers maken kennis met de thematiek van duurzaamheid en verbinden het met de eigen ervaring en motivatie.

    • De deelnemers verbinden duurzaamheid met hun geloof en met de kerk, in het bijzonder in relatie tot hun betrokkenheid bij een lokale kerk.

    • De deelnemers krijgen handvatten aangereikt om in een lokale kerk concrete stappen te zetten op weg naar een duurzame kerk.

    • Deelnemers worden gestimuleerd in de eigen kerkelijke gemeenschap duurzaamheid hoog op de agenda te zetten.

Voor wie?

Uit het cursusmateriaal:

"Duurzaamheid wordt in de cursus opgevat als een diaconaal thema, namelijk als een thema dat zich afspeelt op het raakvlak van kerk en samenleving.

Aandacht voor duurzaamheid maakt in de visie die ten grondslag ligt aan de cursus deel uit van de diaconale taak en opdracht van de gemeente. Diakenen hebben vanuit hun ambt de taak en de opdracht om te waken over en zorg te dragen voor de vervulling van deze diaconale taak en opdracht van de gemeente. Diakenen vormen derhalve als de eerste verantwoordelijken voor het diaconaat een belangrijke doelgroep van deze cursus. Tegelijk echter kan de doelgroep van de cursus breder zijn, omdat het diaconaat een taak en opdracht van de gehele gemeente is."

U kunt nog meedoen!

Voor meer informatie, mail naar Gabrielle Uitbeijerse, fair.groen@gmail.com.

LET OP: de eerste cursusavond is komen te vervallen door omstandigheden. Er zal hiervoor een nieuwe datum worden gepland.