Kerkdiensten


Wijkgemeente Vierhoven

in de Vierhovenkerk

zondag 29 januari 2023 - 10:00 uurvoorganger: ds. Caroline der Nederlanden

organist: Christo Lelie


- 4e zondag na Epifanie -

gezamenlijke viering van de HI4 wijkgemeenten

met medewerking van de cantorijen o.l.v. Wim Loef


liturgie printversieU kunt de dienst beluisteren via

Youtube via de link Vierhovenkerk

via de kerkomroep-app op uw mobiele telefoon: www.kerkomroep.nl


Hier staat een bijbelleesrooster
De omgekeerde wereld van God

De zondagse eredienst neemt een centrale plaats in. Geprobeerd wordt enerzijds aan de bijbelverhalen recht te doen en anderzijds aan te sluiten bij de vragen en noden van moderne kerkgangers, terwijl er in een goed verzorgde liturgie ook ruim aandacht is voor de kinderen

Ongeveer één keer per maand genieten we in de diensten de ondersteuning van de cantorij. Behalve uit het Liedboek zingen we ook uit andere bundels, bijvoorbeeld: Tussentijds, Zingend Geloven en Gezangen voor Liturgie.

De Vierhovenkerk beschikt over een ringleiding voor doven en slechthorenden. De erediensten zijn elke zondag te beluisteren via de kerkwebradio (www.kerkomroep.nl).

Hier vindt u het rooster voor 2023