Duurzaamheid: van Genesis naar acties in de gemeente

Plaatsingsdatum: 13-mrt-2011 19:58:16

door: Gabrielle Uitbeijerse (28-01-2011)

Vegetarische preisoep, pompoen-zuurkoolstamppot en seizoensfruit-appel-crumble met warme vanillesaus van biologische melk. Met deze maaltijd sloten de 12 deelnemers de voorlopig laatste van de drie avonden cursus 'Kerk en Duurzaamheid' af. Vanuit Genesis, via People-Planet-Profit naar de kerkorde en de synode van de Protestantse Kerk Nederland kwamen we op de aandachtspunten binnen onze gemeente en het prioriteiten stellen.

Kerkelijke duurzaamheid

'Wat kunnen we in onze wijkgemeente doen om duurzamer te worden?' was een veelgehoorde vraag bij aanvang. In plaats van met een antwoord kwam gemeenteadviseur Frans Hoogendijk van Kerk in Actie met een serie wedervragen. Wat is duurzaamheid, wat is een mogelijke christelijke visie hierop?

Christelijke invalshoeken voor duurzaamheid zijn diverser dan ik dacht. Je kunt denken aan verhoudingen die in balans moeten komen voor een wereld zoals God die gewild heeft. Op een andere manier kun je vanuit de hoop dat het koninkrijk van God dichtbij is bedenken dat God ook in deze wereld aan het werk is. En tenslotte vanuit de verantwoordelijkheid van de mens als rentmeester van de schepping. Valkuil is trouwens dat ik als mens teveel ga denken dat we de wereld 'goed' kunnen maken. Het is echter veel complexer dan dat.

Focus in doelen

Met een tweede soort wedervragen aan de deelnemers keek Hoogendijk naar de doelen en focus binnen de kerkgemeente: 'wie wil je bereiken, welke mogelijkheden zijn er, welke aanpak is binnen de gemeente realistisch en hoe kun je prioriteiten stellen?'

Drie deelnemers wilden ideeen opdoen voor de Immanuel, Mattheus en Hof van Delft. Daarnaast was de al actieve Vierhovenkerk goed vertegenwoordigd door diakenen, leden van onze commissie Fair en Groen en geinteresseerden. Toch hebben ook wij kritisch naar onze doelen en doelgroep gekeken.

In de Vierhoven zijn we volgens mij vooral bezig met 'people'en 'planet', door aandacht voor fairtrade en biologische producten. Onze keuze na de cursus is daar vooral mee verder te gaan! En waar mogelijk geven we de drie P's allemaal aandacht. Ik ben benieuwd of dat lukt, en welke onderwerpen wij en andere gemeenten over vijf maanden hebben aangepakt!

Heeft u nog ideeen voor acties en doelen of vragen, mail dan naar fair.groen@gmail.com.