Rondom de eredienst

Commissie van ontvangst

Elke zondag ontmoet u in de Vierhovenkerk gemeenteleden, die optreden als gastvrouw en gastheer. Zij begroeten u, wijzen u zonodig de weg en delen soms gedrukte liturgieën uit. De medewerkers van de commissie van ontvangst assisteren de diakenen bij het collecteren en bij de tafelviering. Heeft u belangstelling voor deze vorm van gemeente-zijn, neem dan contact op met de koster.

Bloemen

Elke zondag staan twee boeketten bloemen voorin de kerk. Vaak geven de predikanten namen op, van mensen die in aanmerking om deze bloemen uit de kerk te krijgen. Uiteraard kunt ook u namen van mensen doorgeven, aan de scriba van de kerkenraad. De bloemen worden gekocht door medewerkers van de bloemendienst, waarbij rekening wordt gehouden met de kleur van de zondag.

Kindernevendienst:

Tijdens de eredienst is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Eerst is er een kindermoment.

Voor de lezingen verlaten de kinderen de kerkzaal voor hun eigen kindernevendienst.

Tijdens de collecte komen de kinderen terug in de kerkzaal, waar zij zich weer bij hun ouders kunnen voegen. Tijdens de nevendienst wordt aan de kinderen op hun niveau het bijbelverhaal verteld dat die zondag wordt gelezen. Daarbij maken de kinderen meestal ook een creatieve verwerking.

Rond Advent, Kerst en in de 40-dagentijd is er vaak een wat uitgebreider project voor de kinderen.

Cantorij Vierhovenkerk:

De muziek die de cantorij zingt, dient ter ondersteuning en lering van de gemeentezang, maar kan ook zelfstandige verrijking van de kerkdienst zijn. Tijdens de wekelijkse repetities wordt de muziek ingestudeerd en wordt ook aandacht geschonken aan beter leren zingen.

Repetities: maandagavond van 19.45 - 21.45 uur o.l.v. Wim Loef.

Nieuwe leden zijn van harte welkom en dit geldt ook voor mensen die af en toe instrumenteel mee willen doen. Incidenteel wordt er een kindercantorij gevormd om onder leiding van de cantor bij te dragen aan een bijzondere dienst.

Voor Informatie en opgaven neem dan contact op met de heer John Booij (015-2562503)

Hier staat meer informatie voor cantorijleden

Lectoren:

Tijdens de eredienst leest een lector in de regel de eerste schriftlezing. Tevens leest de lector de mededelingen voor aanvang van de kerkdienst.

Deze vorm van “deelname van de gemeente” werd al vóór de federatie in 1997 toegepast in de Marcuskerk en de Goede Herderkerk.