Taakverdeling

Is er een taakverdeling bij het bezoekwerk? Wie kunt u het beste benaderen?

De predikant

Deze bezoekt vooral gemeenteleden die behoefte hebben aan de bijstand van een predikant. Soms zijn deze bezoeken incidenteel en éénmalig, maar ook is sprake van regelmatige en vaste bezoeken. De predikanten worden bij het pastorale werk in de gemeente geholpen door de volgende medewerkers.

Ouderling

In iedere sectie is zo mogelijk een ouderling aanwezig. Hij/zij legt bezoekjes af in zijn/haar wijk en onderhoudt de contacten met de kerkenraad. Een ouderling wordt voor vier jaar in het ambt bevestigd in een speciale eredienst. Een ouderling heeft soms een taak als “ouderling van dienst” bij de zondagse eredienst of bij een huwelijksdienst.

Diaken

En diaken heeft contacten met, en kennis over hulpverlenende instanties. De diaken is het aanspreekpunt voor iedereen in een bepaalde sectie. Hij/zij signaleert de noden in die sectie en verricht diaconale huisbezoeken (o.a. regelen kerktelefoon, diaconale vakanties, handreikingen). Daarnaast heeft een diaken soms een taak als “diaken van dienst” tijdens de zondagse eredienst, speciaal als er een dienst is van Schrift en Tafel waar de diaken van dienst de verantwoordelijkheid heeft.

Bezoekmedewerker

Hij/zij is geen ambtsdrager, wel worden nieuwe werkers apart voorgesteld aan de gemeente, meestal tegelijk met de bevestiging van ambtsdragers. De bezoekmedewerker ontvangt een benoemingsbrief van de kerkenraad en onderhoudt de ‘gewone’ contacten in een kern. Vooral veel ouderen stellen regelmatige bezoekjes op prijs. Gewoon even een kopje koffie drinken en een praatje maken. Dikwijls verricht de bezoekmedewerker in zijn/haar kern de bezoekjes aan nieuwingekomenen.

Kerncoördinator

Dit is bij voorkeur een ambtsdrager. Deze persoon heeft naast het eventuele bezoekwerk in ’zijn/haar eigen kern, de volgende speciale taken: beheer pastoraal adressenbestand, aandacht voor nieuw-ingekomen, contact met predikant over “lief en leed” in een kern en hij/zij voorziet de medewerkers in een bepaalde kern van informatie.