Voettocht voor vrede

2019

Voettocht voor Vrede met als thema: ‘Vrede verbindt over grenzen’

Op woensdagavond 25 september 2019 vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst.

Het doel van de voettocht en de bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen en elkaar te vertellen, wat vrede voor ons betekent. Wereldwijd, maar soms ook dichtbij, kunnen conflicten ontstaan. Velen willen iets doen om elkaar beter te leren begrijpen ook in hun eigen buurt.

Bij de voettocht staat het gesprek centraal. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars verhalen over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek voortgezet, aan de hand van drie voorbeelden van bewuste en onbewuste grenzen (dragen nikab, overlast buren, gastvrijheid). Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen verbindingen worden gelegd. Ouderen en jon-geren helpen elkaar, op weg naar een vreedzame wereld en hebben elkaar nodig.

De wandeling start om 19:00 uur vanaf de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2, inloop vanaf 18:30 uur) en eindigt om ca. 19:30 uur in de Adelbertkerk (Mi-nervaweg 7) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20:00 tot 21:30 uur de gespreksbijeenkomst plaats in deze Rooms-Katholieke kerk.

Organisatie:

Sultan Ahmet Moskee en Al Ansaar Moskee, Sint Ursulaparochie (Adelbert-kerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk)

Van harte welkom!

Informatie: Peter Plugers, via

scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl)

2017

2016

2014

2015

Kijk hier voor een impressie van de Voettochten in 2012 en 2010