Vergadering 22-11-2010

Plaatsingsdatum: 24-nov-2010 20:00:55

De eerste avond van de Cursus Duurzaamheid ging door omstandigheden niet door, dus we hebben van de nood een deugd gemaakt en onze niet te plannen vergadering gehouden.

De onderwerpen tijdens de vergadering waren:

  1. Evaluatie van de gemeenteavond van 4 november

  2. Veertigdagentijd 2011

  3. Stukjes PKD (evaluatie en vooruitblikken)

  4. Website (deze dus)

  5. Themadienst van 27 maart 2011

  6. Maaltijd diakonie

  7. Evaluatie Fairtrade week (21-30 oktober)

  8. Rondvraag

Een wat nadere uitleg over puntje 2: Veertigdagentijd 2011

Voor de Veertigdagentijd in 2010 is er vanuit het moderamen van de diakonie, de diakonie en ZWO van de vierhovenkerk en vanuit onze groep het idee om een focus te leggen bij duurzaamheid. Er zijn diverse plannen.

In de diakonievergadering van 8 december zullen deze bij elkaar worden gelegd. Nog even afwachten dus!