Voorzieningen

Vervoer naar de kerk

Wanneer u moeilijk op eigen gelegenheid de kerk kunt bereiken, maar toch graag de kerkdienst bijwoont, kunt u zich voor vervoer opgeven. Er wordt voor u naar een groep autorijders gezocht die u elke week volgens een vast rooster naar de kerk rijden. Deze groep kan nog altijd vrijwilligers gebruiken.

Informatie bij de heer Ben Noorlander

Nieuw ingekomenen:

Iedere eerste zondag van de maand zal na de kerkdienst een tafel in de hal gereserveerd zijn voor mensen die nieuw in onze gemeente zijn. Zij kunnen hier onder het genot van een kopje koffie of thee hun vragen over onze gemeente stellen. Hiervoor zijn in ieder geval leden van de commissie van ontvangst hun gesprekspartner, maar ook anderen kunnen de “nieuwe” gemeenteleden hier ontmoeten.

Collectebonnen:

Collectebonnen zijn te gebruiken als betaalmiddel in de collecten tijdens alle kerkdiensten. Omdat u via deze coupons uw collectegift fiscaal aftrekbaar kunt maken, kunt u extra royaal zijn. Zij zijn verkrijgbaar op het kerkelijk bureau.

Kerkwebradio:

Voor ieder die door lichamelijke omstandigheden niet in staat is de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid om de erediensten d.m.v. een speciale aansluiting mee te beleven. Alle diensten van de Vierhovenkerk zijn te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl.

Oppasdienst

Tijdens de erediensten is oppas aanwezig voor kleine kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Voor informatie over en eventuele aanmelding als ‘oppas’ kunt u contact opnemen met de scriba.

Koffiedrinken na de eredienst:

Elke zondag bent u in de gelegenheid om na de eredienst een kopje koffie of thee met elkaar te drinken, in de hal van de kerk of de bijtrekruimte. Een goede gelegenheid om kennis te maken met nog onbekende gemeenteleden. Een groepje gemeenteleden helpt dan de koster met koffieschenken.