ZWO-commissie

Zending (het wereldwijd verkondigen van het evangelie) en werelddiaconaat (de zorg voor de verre naaste) komen de laatste tijd steeds dichter bij elkaar te liggen. Beide werkterreinen vallen binnen de Vierhovenkerk dan ook onder de ZWO-commissie (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

Zending en Werelddiaconaat brengt door thema-erediensten, het verspreiden van informatie en met artikelen in het kerkblad dit onder de aandacht van de gemeente.

De werkzaamheden van de ZWO-commissie zijn:

  • De gemeente informeren, door bijvoorbeeld thema-erediensten en artikelen in het kerkblad;

  • Het ondersteunen van een Kerk In Actie-project: dit seizoen is dat het project "Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India" van Kerk in Actie.

  • De stedenband Delft–Estelí onderhouden: sinds enige jaren worden projecten in de zusterstad Estelí in Nicaragua ondersteund;

  • Het inzameling van oud papier voor het werelddiaconaat.

  • De Paasgroetenactie: het sturen van briefkaarten aan gevangenen in de hele wereld;

  • Het inzamelen van postzegels en briefkaarten voor de zending;

  • De verkoop van de zendingskalender;

  • Het verkopen van producten uit de wereldwinkel op de eerste of tweede zondag van de maand.

De wijkgemeenten Vierhoven, Immanuel en Hof van Delft en de Evangelische Lutherse gemeente ondersteunen samen dit project van Kerk in Actie.

Giften

Bankrekening: NL 18 RABO 0373 7366 57

t.n.v. Diaconie PGD Vierhoven

o.v.v. ZWO-projecten

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:

Dick de Haas (dickdehaas@gmail.com), voorzitter HI4 ZWO-commissie