HI4 Kerkenraden nemen stap naar samenwerking

Afgelopen kerkenraadsvergadering van 1 december hebben de wijkkerkenraden van Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven eensgezind een akkoord gegeven (voorgenomen besluit) op de samenwerkingsovereenkomsten.


HI4 start vlak na Pasen 2023

Vanaf september 2022 vergaderen de kerkenraden  van de HI4 wijkgemeenten synchroon; dat wil zeggen op een gezamenlijk moment en in hetzelfde kerkgebouw.

Deze vorm was afgesproken om in de eindfase tot en met de instelling van het HI4 samenwerkingsverband makkelijk contact met elkaar te hebben als wijkkerkenraden en tegelijkertijd ook ieder haar eigen wijkvergadering te kunnen houden. Op deze manier zijn alweer 4 vergaderingen gehouden en dit heeft zoals beoogd goed gewerkt.

In oktober konden we u melden dat de beoogde start van de samenwerking niet per 1 januari 2023 zou ingaan en dat we nu mikken op een feestelijke start van de samenwerking kort na Pasen 2023.


Gemeenteavond  24 januari Vierhovenkerk

Op dinsdag 24 januari staat een gemeenteavond gepland, waarin u over het finale ontwerp van de samenwerking en start zal worden geïnformeerd. Deze vergadering geldt als een 2e horing van de gemeente. Op dezelfde datum zullen ook de andere wijkgemeenten een gemeenteberaad houden over dit onderwerp.

Extra onderwerp voor deze gemeenteavond is het plan om te gaan werken met buurtzorgkernen.  Een buurtzorgkern is een netwerk van gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Ze zien naar elkaar om en leven met elkaar mee en komen een aantal keer per jaar samen voor een gezellige activiteit waar ontmoeting centraal staat. 


Samenwerkingsdocumenten ter inzage

De documenten behorende bij de samenwerking liggen voor u ter inzage in de kerk(en) en zijn ook te downloaden via deze linken:


Extra document voor 24 januari

of via Dropbox.


Kerkenraad Vierhoven, 16 december 2022 en 13 januari 2023