Buurtkerk en Verhuur

HUREN VAN RUIMTEN IN DE VIERHOVENKERK

Algemeen

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om ruimte te huren in de Vierhovenkerk.

  1. Commerciële verhuur bijvoorbeeld voor familiefeesten, algemene bijeenkomsten en niet-kerkelijke vergaderingen.

  2. Speciale verhuur aan scholen, andere kerkgenootschappen en kerkelijk-gerichte bijeenkomsten

  3. Verhuur aan sociaal-maatschappelijke groepen in de Buitenhof.

Commerciële huur

Voor informatie over mogelijkheden en prijzen neem contact op met vierhovenkerk@pgdelft.nl of bel met 06 22174768, de heer R. Stellingwerf.

Hij kan aangeven wat de mogelijkheden zijn en de daarbij behorende prijzen.

Scholen, andere kerkgenootschappen en kerkelijk-gerichte bijeenkomsten

Voor informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de kerk. scriba@vierhoven-delft.nl of bellen met 06 18479463, de heer P. Plugers.

Hij kan u informeren of uw organisatie onder deze doelgroep valt, u informeren over wat dat betekent voor de huurtarieven en u de weg wijzen naar een concrete aanvraag voor huur.

Sociaal-maatschappelijke groepen in de Buitenhof

Dit is het Buurtkerk-project. Voor groepen met een sociaal-maatschappelijk karakter starten we met een project genaamd Buurtkerk. Het is een project van een beperkte omvang en een looptijd van 3 jaar.

We willen op weekdagen overdag ruimte beschikbaar stellen voor een zeer lage prijs, zodat groepen, die een sociaal-maatschappelijk doel hebben, de huurprijs kunnen betalen.

Per aanvraag zal worden bezien of er mogelijkheden zijn en of de huur binnen de doelstelling past.

Faciliteiten


De Vierhovenkerk beschikt over diverse goed geoutilleerde ruimten. Naast een groot aantal zalen met mogelijkheden van 20 tot 80 personen beschikt de kerk ook over een grote zaal met een capaciteit van rond 250 à 300 personen.


In bijna alle zalen is er mogelijkheid tot gebruik van in de kerk aanwezige beamers en geluidsinstallatie.


In de hal is er ruimte voor het nuttigen van koffie en thee en van frisdrank.

Voor informatie kunt u contact opnemen met maasisf@ziggo.nl of bellen met 06 29040661, de heer Van der Maas.

Er zijn twee soorten ruimten:


Zalen van beperkte omvang voor groepen van maximaal 20 tot 30 personen à € 12,50* per uur.

* Het is mogelijk dat ten gevolge van de forse stijging van de energietarieven de huurprijzen iets omhoog zullen gaan.


Een zaal voor bijeenkomsten tot 80 personen à € 25,-* per uur.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het kopen van koffie, thee en frisdrank en tegen betaling de huur van apparatuur zoals een beamer.

Waarom willen we eigenlijk overgaan van een gewoon wijkkerkgebouw naar een buurtkerk?

Jezus roept ons op er te zijn voor onze medemensen. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan maakt Hij duidelijk, dat je vooral oog moet hebben voor mensen, die geen helper hebben en onze steun verdienen.

In onze wijk-kerk zijn dat kerkelijke organisaties als Voedselbank, ISF en ISOFA. Maar ook de migrantenkerken, die als medebroeders en zusters ons kerkgebouw gebruiken.

Buurtkerk ben je pas wanneer je ook oog hebt voor je directe omgeving, de buurt. In ons geval de Buitenhof.

Daar willen we vanuit ons geloof present zijn en bezien wat we vanuit onze mogelijkheden voor hen kunnen betekenen.